programma; De Wereld als Schepping


Herfst (deel 1)
Klik op blauwe velden voor meer info
 • 23 september, Jurjen Zeilstra, Charles Darwin en het geloof in de schepping ⬇︎
  Stacks Image 355

  Er is vanuit de kerk tot in onze tijd enorm gefulmineerd tegen Charles Darwin (1809-1882) en zijn theorie. Darwins ideeën over de ontwikkeling van leven zijn door velen als een rechtstreekse aanval op het christelijk geloof ervaren. Dat is volkomen ten onrechte.

  Charles Darwin heeft nooit de kerk aangevallen en juist altijd zijn uiterste best gedaan zich zo weinig mogelijk te mengen in het theologisch debat. Hoewel de onsterfelijkheid van de menselijke ziel door hem betwijfeld werd, had hij geen enkele behoefte om met die overtuiging naar buiten te treden.

  Een van de redenen dat hij zolang treuzelde met het publiceren van zijn boek On the Origin of Species (1858), was dat hij zich heel goed realiseerde dat, ook al bedoelde hij het zuiver wetenschappelijk, voor- en tegenstanders van het geloof zijn resultaten als ondermijnend voor geloof en samenleving zouden kunnen opvatten en ermee op de loop zouden gaan. Dat is precies wat er is gebeurd.
 • 7 okt, Aster Abrahamsen, Een groen geloof ⬇︎
  Stacks Image 351

  Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen. Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?

  Vaak worden dit soort vragen en het denken over de klimaatcrisis gedaan binnen de politiek en de wetenschap. In dit bijbelcafé wil Aster laten zien dat je ook als christen en theoloog hier iets over kunt zeggen. Hoewel er ten tijde van de Bijbel nog geen sprake was van een klimaatcrisis kunnen we toch, met het wereldbeeld wat ons vanuit de bijbel aangereikt wordt, met nieuwe ogen naar de klimaatcrisis kijken. In dit bijbelcafé wordt vanuit o.a. Groene Theologie (Trees van Montfoort) dit wereldbeeld verkend en gaan we bezig met vragen als:

  Wat heeft God en geloven met de klimaatcrisis te maken?

  Wat houdt een groen geloof in?

  Welke handvaten reikt de christelijke traditie aan voor het omgaan met de klimaatcrisis?
 • 21 okt, Willem Nijsse en Han Monsees, Het universum als schepping ⬇︎
  Stacks Image 2

  woensdag 21 okt
  Willem Nijsse en Han Monsees

  Het universum als schepping

  Dominee Willem Nijsse en natuurkundeleraar Han Monsees laten vanuit hun eigen vakgebied zien dat het Bijbelse scheppingsverhaal en het wetenschappelijke Oerknalmodel een heel ander verhaal vertellen over het ontstaan van het Universum.

  Daarna wordt er ingegaan op de vraag op welke manieren je kunt omgaan met deze (schijnbaar) tegenstrijdige verhalen.
 • 4 nov, Heleen Weimar, Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek? ⬇︎
  Stacks Image 366

  Vele componisten hebben getracht hun ontzag en verrukking over het scheppingswerk van God uit te drukken in muziek. Vaak gaat het om vocale muziek, waarbij gedichten of bijbelteksten over de schepping zijn getoonzet. Maar is er ook veel louter instrumentale muziek die de schepping verklankt.

  In deze bijeenkomst van het bijbelcafé luisteren we naar muziekfragmenten van Hildegard van Bingen, Heinrich Schütz, Joseph Haydn, Olivier Messiaen en Aaron Copland en zal er iets worden verteld over de achtergrond van dit menselijke scheppingswerk.
  Stacks Image 2

Winter (deel 2)
Klik op blauwe velden voor meer info
Stacks Image 2